Bywgraffiad Artist

Galeri Delweddau

'O decaf un o hudol bryd' (Dies bildnis ist bezaubernd schön/ Die Zauberflöte), Mozart

'Llanrwst', Gareth Glyn

'Fleur Jetée', Fauré

'Morgen', R. Strauss

'Arafa Don', R. S. Hughes

Robert Lewis

Tenor

Argraffu

Rheolwr Artist: Sioned Jones sioned.jones@harlequin-agency.co.uk

Is-Reolwr Artist: Carys Davies carys.davies@harlequin-agency.co.uk


Mae gan Robert Lewis lais tenor cyfoethog a chyflawn, sy’n drawiadol iawn mewn canwr mor ifanc. Mae Robert, sy’n wreiddiol o Lanfyllin, ar hyn o bryd yn ei flwyddyn olaf ar gwrs B.Mus Astudiaethau Llais y Guildhall School of Music and Drama, Llundain, dan adain Adrian Thompson.

Mae’r tenor Cymreig ifanc, Robert Lewis yn ei flwyddyn olaf ar y cwrs B.Mus. Astudiaethau Llais yn y Guildhall School of Music and Drama yn Llundain dan adain Adrian Thompson, un o brif denoriaid cymeriad Prydain. Y tymor nesaf, bydd Robert yn dychwelyd i ddechrau ar eu Cwrs Opera.

Yn 2016, enillodd Robert Ysgoloriaeth W. Towyn Roberts yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru - un o'r ieuengaf i ennill y wobr erioed. Mae gwobrau eraill yn cynnwys Rhuban Glas Ysgoloriaeth Osborne Roberts yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2015 - unwaith eto yn un o'r ieuengaf i ennill y wobr hyd yma.  Enillodd hefyd wobr David Lloyd a Jean Skidmore - ysgoloriaeth a ddyfernir i’r tenor mwyaf addawol rhwng 19 a 25 mlwydd oed. Roedd Robert yn un o'r pedwar i gyrraedd rownd derfynol Canwr Ifanc y Flwyddyn MOCSA ym mis Medi 2015. Ym mis Hydref 2015, fe'i dewiswyd i gynrychioli'r Guildhall yng nghystadleuaeth iau Kathleen Ferrier i gantorion o wahanol Gonservatoires, lle dderbyniodd y drydedd wobr.  Roedd hefyd yn un o bedwar yn rownd derfynol Canwr Cymreig Ifanc Dunraven 2016.

Ar y llwyfan Operatig, mae Robert wedi perfformio rhan Alfred yn Die Fledermaus i Winterbourne Opera. Yn 2013, roedd yn un o'r cast ym mherfformiad dathliad canmlwyddiant Benjamin Britten o Paul Bunyan gydag Opera Cenedlaethol Cymru a dychwelodd at Opera Genedlaethol Cymru’r llynedd fel aelod o'r ensemble o wyth yn eu cynhyrchiad o'r opera Gymraeg  Gair ar Gnawd gan Pwyll ap Sion. Perfformiodd hefyd gyda'r Cwmni Opera Cymraeg, Opra Cymru.

Yn 2017, perfformiodd Robert yn y Première byd o Belongings – cylch o ganeuon dramatig ar gyfer tenor a cello gan y cyfansoddwr Samuel Bordoli a’r libretydd Bill Bankes-Jones, comisiwn ar y cyd rhwng Tête à Tête a ‘Sound’. Perfformiodd ar y Caledonian Sleeper o Aberdeen i Lundain, y rheilffordd Deeside ac mewn mannau cyhoeddus o amgylch King’s Cross yn ystod yr ŵyl. Bu Robert hefyd yn unawdydd mewn cyngerdd mawreddog at achos Twr Grenfell yn Neuadd Cadogan, Llundain. Ymunodd hefyd a Garsington Opera fel aelod ensemble ar gyfer eu cynhyrchiad o Il Turco in Italia, a bydd yn ail ymuno â nhw eleni yn dirprwyo rhan Tamino yn Die Zauberflöte a dirprwyo rhannau Diener 1 a Diener 3 yn Capriccio gan Strauss.

Mae Robert yn wyneb cyfarwydd ar deledu yng Nghymru. Mae ei ymddangosiadau diweddar yn cynnwys ‘Dechrau Canu Dechrau Canmol’ a chyngerdd Deg Tenor Cymru ar S4C. Fel rhan o wobr Ysgoloriaeth Osborne Roberts, berfformiodd fel unawdydd yng Ngŵyl Gymreig Gogledd America a gynhaliwyd yn Calgary, Canada ym mis Medi 2016.

Ym mis Medi 2017, mynychodd Robert yr International Mendelssohn Academy yn Leipzig, lle bu’n gweithio gyda Peter Schreier.


Rydym yn diweddaru’n bywgraffiadau yn gyson, felly cysylltwch â ni am y fersiwn ddiweddaraf, os gwelwch yn dda.

DyddiadGwybodaeth
20/06/2018

Capriccio
Rhan: Diener 1 (dirprwyo), Diener 3 (dirprwyo)
Arweinydd: Douglas Boyd
Garsington Opera, Wormsley Estate, Lloegr. 18:15
Tocynnau

22/06/2018

Die Zauberflöte
Rhan: Tamino (dirprwyo)
Arweinydd: Christian Curnyn
Garsington Opera, Wormsley Estate, Lloegr. 18:00
Tocynnau

23/06/2018

Capriccio
Rhan: Diener 1 (dirprwyo), Diener 3 (dirprwyo)
Arweinydd: Douglas Boyd
Garsington Opera, Wormsley Estate, Lloegr. 18:15
Tocynnau

28/06/2018

Capriccio
Rhan: Diener 1 (dirprwyo), Diener 3 (dirprwyo)
Arweinydd: Douglas Boyd
Garsington Opera, Wormsley Estate, Lloegr. 18:!5
Tocynnau

30/06/2018

Die Zauberflöte
Rhan: Tamino (dirprwyo)
Arweinydd: Christian Curnyn
Garsington Opera, Wormsley Estate, Lloegr. 18:00
Tocynnau

11/07/2018

Die Zauberflöte
Rhan: Tamino (dirprwyo)
Arweinydd: Christian Curnyn
Garsington Opera, Wormsley Estate, Lloegr. 18:00
Tocynnau

17/07/2018

Die Zauberflöte
Rhan: Tamino (dirprwyo)
Arweinydd: Christian Curnyn
Garsington Opera, Wormsley Estate, Lloegr. 18:00
Tocynnau

19/07/2018

Die Zauberflöte
Rhan: Tamino (dirprwyo)
Arweinydd: Christian Curnyn
Garsington Opera, Wormsley Estate, Lloegr. 18:00
Tocynnau

21/07/2018

Die Zauberflöte
Rhan: Tamino (dirprwyo)
Arweinydd: Christian Curnyn
Garsington Opera, Wormsley Estate, Lloegr. 18:00
Tocynnau

Haydn Nelson Mass
Mendelssohn Elijah
Haydn
Nelson Mass
Mendelssohn
Elijah
Strauss Die Fledermaus (Weinberger Version)Alfred
Strauss
Die Fledermaus (Weinberger Version)
Alfred

This Artist Biography was last updated on 2 May 2018. It is our policy to update biographies every six months. If this information is to be used after 2 November 2018 please contact us and we shall be delighted to supply you with the latest version by return.