Bywgraffiad Artist

Galeri Delweddau

'O decaf un o hudol bryd' (Dies bildnis ist bezaubernd schön/ Die Zauberflöte), Mozart

'Llanrwst', Gareth Glyn

'Fleur Jetée', Fauré

'Morgen', R. Strauss

'Arafa Don', R. S. Hughes

Robert Lewis

Tenor

Argraffu

Rheolwr Artist: Sioned Jones sioned.jones@harlequin-agency.co.uk

Is-Reolwr Artist: Carys Davies carys.davies@harlequin-agency.co.uk


Mae gan Robert Lewis lais tenor cyfoethog a chyflawn, sy’n drawiadol iawn mewn canwr mor ifanc. Mae Robert, sy’n wreiddiol o Lanfyllin, ar hyn o bryd yn ei flwyddyn olaf ar gwrs B.Mus Astudiaethau Llais y Guildhall School of Music and Drama, Llundain, dan adain Adrian Thompson.

Mae’r tenor Cymreig ifanc, Robert Lewis yn ei flwyddyn olaf ar y cwrs B.Mus. Astudiaethau Llais yn y Guildhall School of Music and Drama yn Llundain dan adain Adrian Thompson, un o brif denoriaid cymeriad Prydain.

Yn ddiweddar, enillodd Robert Ysgoloriaeth W. Towyn Roberts yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru - un o'r ieuengaf i ennill y wobr. Mae gwobrau eraill yn cynnwys Rhuban Glas Ysgoloriaeth Osborne Roberts yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2015 - unwaith eto yn un o'r ieuengaf i ennill y wobr hyd yma.  Enillodd hefyd wobr David Lloyd a Jean Skidmore - ysgoloriaeth a ddyfernir i’r tenor mwyaf addawol rhwng 19 a 25 mlwydd oed. Roedd Robert yn un o'r pedwar i gyrraedd rownd derfynol Canwr Ifanc y Flwyddyn MOCSA ym mis Medi 2015. Ym mis Hydref 2015, fe'i dewiswyd i gynrychioli'r Guildhall yng nghystadleuaeth iau Kathleen Ferrier i gantorion o wahanol Gonservatoires, lle dderbyniodd y drydedd wobr.  Roedd hefyd yn un o bedwar yn rownd derfynol Canwr Cymreig Ifanc Dunraven 2016.

Ar y llwyfan Operatig, mae Robert wedi perfformio rhan Alfred yn Die Fledermaus gyda Winterbourne Opera. Yn 2013, roedd yn un o'r cast ym mherfformiad dathliad can mlwyddiant Benjamin Britten o Paul Bunyan gydag Opera Cenedlaethol Cymru a dychwelodd at Opera Genedlaethol Cymru’r llynedd fel aelod o'r ensemble o wyth yn eu cynhyrchiad o'r opera Gymraeg  Gair ar Gnawd gan Pwyll ap Sion. Perfformiodd hefyd gyda'r Cwmni Opera Cymraeg, Opra Cymru. 

Yr haf hwn, ymunodd Robert â Garsington Opera fel aelod o ensemble Il Turo in Italia. Mae ymddangosiadau diweddar eraill yn cynnwys première ‘Belongings’ – cylch o ganeuon dramatig ar gyfer tenor a soddgrwth gan y cyfansoddwr Samuel Bordoli a’r libretydd Bill Bankes-Jones, comisiwn ar y cyd rhwng Tête à Tête a ‘Sound’. Perfformiodd ar y Caledonian Sleeper o Aberdeen i Lundain, y rheilffordd Deeside ac mewn mannau cyhoeddus o amgylch King’s Cross yn ystod yr ŵyl. Bu Robert hefyd yn unawdydd mewn cyngerdd mawreddog at achos Twr Grenfell yn Neuadd Cadogan, Llundain.

Mae Robert yn wyneb cyfarwydd ar deledu yng Nghymru. Mae ei ymddangosiadau diweddar yn cynnwys ‘Dechrau Canu Dechrau Canmol’ a chyngerdd Deg Tenor Cymru ar S4C. Fel rhan o wobr Ysgoloriaeth Osborne Roberts, berfformiodd fel unawdydd yng Ngŵyl Gymreig Gogledd America a gynhaliwyd yn Calgary, Canada ym mis Medi 2016.

Ym mis Medi 2017, mynychodd Robert yr International Mendelssohn Academy yn Leipzig, lle bu’n gweithio gyda Peter Schreier.


Rydym yn diweddaru’n bywgraffiadau yn gyson, felly cysylltwch â ni am y fersiwn ddiweddaraf, os gwelwch yn dda.

DyddiadGwybodaeth
12/05/2018

"Gwobr Goffa Douglas Rees" i Gantorion Opera Ifanc 2018
Eglwys St Katharine's, Aberdaugleddau, Cymru. 19:00.

31/05/2018

Die Zauberflöte
Rhan: Tamino (dirprwyo)
Arweinydd: Christian Curnyn
Garsington Opera, Wormsley Estate, Lloegr. 

01/06/2018

Capriccio
Role: Diener 1 (dirprwyo), Diener 3 (dirprwyo)
Arweinydd: Douglas Boyd
Garsington Opera, Wormsley Estate, Lloegr.. 

02/06/2018

Die Zauberflöte
Rhan: Tamino (dirprwyo)
Arweinydd: Christian Curnyn
Garsington Opera, Wormsley Estate, Lloegr. 

03/06/2018

Capriccio
Rhan: Diener 1 (dirprwyo), Diener 3 (dirprwyo)
Arweinydd: Douglas Boyd
Garsington Opera, Wormsley Estate, Lloegr. 

07/06/2018

Capriccio
Rhan: Diener 1 (dirprwyo), Diener 3 (dirprwyo)
Arweinydd: Douglas Boyd
Garsington Opera, Wormsley Estate, Lloegr. 

08/06/2018

Die Zauberflöte
Rhan: Tamino (dirprwyo)
Arweinydd: Christian Curnyn
Garsington Opera, Wormsley Estate, Lloegr. 

09/06/2018

Capriccio
Rhan: Diener 1 (dirprwyo), Diener 3 (dirprwyo)
Arweinydd: Douglas Boyd
Garsington Opera, Wormsley Estate, Lloegr. 

14/06/2018

Die Zauberflöte
Rhan: Tamino (dirprwyo)
Arweinydd: Christian Curnyn
Garsington Opera, Wormsley Estate, Lloegr. 

14/06/2018

Die Zauberflöte
Rhan: Tamino (dirprwyo)
Arweinydd: Christian Curnyn
Garsington Opera, Wormsley Estate, Lloegr. 

15/06/2018

Capriccio
Rhan: Diener 1 (dirprwyo), Diener 3 (dirprwyo)
Arweinydd: Douglas Boyd
Garsington Opera, Wormsley Estate, Lloegr. 

17/06/2018

Die Zauberflöte
Rhan: Tamino (dirprwyo)
Arweinydd: Christian Curnyn
Garsington Opera, Wormsley Estate, Lloegr. 

20/06/2018

Capriccio
Rhan: Diener 1 (dirprwyo), Diener 3 (dirprwyo)
Arweinydd: Douglas Boyd
Garsington Opera, Wormsley Estate, Lloegr. 

22/06/2018

Die Zauberflöte
Rhan: Tamino (dirprwyo)
Arweinydd: Christian Curnyn
Garsington Opera, Wormsley Estate, Lloegr. 

23/06/2018

Capriccio
Rhan: Diener 1 (dirprwyo), Diener 3 (dirprwyo)
Arweinydd: Douglas Boyd
Garsington Opera, Wormsley Estate, Lloegr. 

28/06/2018

Capriccio
Rhan: Diener 1 (dirprwyo), Diener 3 (dirprwyo)
Arweinydd: Douglas Boyd
Garsington Opera, Wormsley Estate, Lloegr. 

30/06/2018

Die Zauberflöte
Rhan: Tamino (dirprwyo)
Arweinydd: Christian Curnyn
Garsington Opera, Wormsley Estate, Lloegr. 

11/07/2018

Die Zauberflöte
Rhan: Tamino (dirprwyo)
Arweinydd: Christian Curnyn
Garsington Opera, Wormsley Estate, Lloegr. 

17/07/2018

Die Zauberflöte
Rhan: Tamino (dirprwyo)
Arweinydd: Christian Curnyn
Garsington Opera, Wormsley Estate, Lloegr. 

19/07/2018

Die Zauberflöte
Rhan: Tamino (dirprwyo)
Arweinydd: Christian Curnyn
Garsington Opera, Wormsley Estate, Lloegr. 

21/07/2018

Die Zauberflöte
Rhan: Tamino (dirprwyo)
Arweinydd: Christian Curnyn
Garsington Opera, Wormsley Estate, Lloegr. 

Haydn Nelson Mass
Mendelssohn Elijah
Haydn
Nelson Mass
Mendelssohn
Elijah
Strauss Die Fledermaus (Weinberger Version)Alfred
Strauss
Die Fledermaus (Weinberger Version)
Alfred

This Artist Biography was last updated on 23 February 2018. It is our policy to update biographies every six months. If this information is to be used after 23 August 2018 please contact us and we shall be delighted to supply you with the latest version by return.