Bywgraffiad Artist

Galeri Delweddau

'O decaf un o hudol bryd' (Dies bildnis ist bezaubernd schön/ Die Zauberflöte), Mozart

'Llanrwst', Gareth Glyn

'Fleur Jetée', Fauré

'Morgen', R. Strauss

'Arafa Don', R. S. Hughes

Robert Lewis

Tenor

Argraffu

Rheolwr Artist: Sioned Jones sioned.jones@harlequin-agency.co.uk

Is-Reolwr Artist: Carys Davies carys.davies@harlequin-agency.co.uk


Mae gan Robert Lewis, yn wreiddiol o Lanfyllin, lais tenor cyfoethog a chyflawn, sy’n drawiadol iawn mewn canwr mor ifanc. Mae Robert newydd gwblhau ei flwyddyn olaf ar gwrs B.Mus Astudiaethau Llais y Guildhall School of Music and Drama, Llundain, dan adain Adrian Thompson. Bydd yn dychwelyd y tymor nesaf i ddechrau ar eu cwrs opera dathliedig.


Mae’r tenor Cymreig ifanc, Robert Lewis newydd gwblhau ei flwyddyn olaf ar y cwrs B.Mus. Astudiaethau Llais yn y Guildhall School of Music and Drama yn Llundain dan adain Adrian Thompson, un o brif denoriaid cymeriad Prydain. Y tymor yma, bydd Robert yn dychwelyd i ddechrau ar eu Cwrs Opera dathliedig.


Yn 2016, enillodd Robert Ysgoloriaeth W. Towyn Roberts yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru - un o'r ieuengaf i ennill y wobr erioed. Mae ei wobrau eraill yn cynnwys Rhuban Glas Ysgoloriaeth Osborne Roberts yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2015 - unwaith eto yn un o'r ieuengaf i ennill y wobr hyd yma.  Enillodd hefyd wobr David Lloyd a Jean Skidmore - ysgoloriaeth a ddyfernir i’r tenor mwyaf addawol rhwng 19 a 25 mlwydd oed. Roedd Robert yn un o'r pedwar i gyrraedd rownd derfynol Canwr Ifanc y Flwyddyn MOCSA ym mis Medi 2015. Ym mis Hydref 2015, fe'i dewiswyd i gynrychioli'r Guildhall yng nghystadleuaeth iau Kathleen Ferrier i gantorion o wahanol Gonservatoires, lle dderbyniodd y drydedd wobr.  Roedd hefyd yn un o bedwar yn rownd derfynol Canwr Cymreig Ifanc Dunraven 2016.


Yn 2018, bu Robert yn dirprwyo rhan Tamino yn Die Zauberflöte ar gyfer Garsington Opera, a pherfformiodd y rôl mewn perfformiad arbennig ar gyfer ysgolion yn Wormsley. Bu hefyd yn dirprwyo rhannau Diener 1 & Diener 3 yn opera Richard Strauss,  Capriccio yn yr Ŵyl. Yn 2017, perfformiodd Robert yn y Première byd o Belongings – cylch o ganeuon dramatig ar gyfer tenor a cello gan y cyfansoddwr Samuel Bordoli a’r libretydd Bill Bankes-Jones, comisiwn ar y cyd rhwng Tête à Tête a ‘Sound’. Perfformiodd ar y Caledonian Sleeper o Aberdeen i Lundain, y rheilffordd Deeside ac mewn mannau cyhoeddus o amgylch King’s Cross yn ystod yr Ŵyl. Mae ei rolau eraill yn cynnwys Alfred yn Die Fledermaus ar gyfer Winterbourne Opera. Yn 2013, roedd yn un o'r cast ym mherfformiad dathliad canmlwyddiant Benjamin Britten o Paul Bunyan gydag Opera Cenedlaethol Cymru a dychwelodd at Opera Genedlaethol Cymru’r llynedd fel aelod o'r ensemble o wyth yn eu cynhyrchiad o'r opera Gymraeg Gair ar Gnawd gan Pwyll ap Sion. Mae hefyd wedi perrfformio gyda'r Cwmni Opera Cymraeg, Opra Cymru.


Mae Robert yn wyneb cyfarwydd ar y teledu yng Nghymru. Mae ei ymddangosiadau diweddar yn cynnwys ‘Dechrau Canu Dechrau Canmol’ a chyngerdd Deg Tenor Cymru ar S4C. Fel rhan o wobr Ysgoloriaeth Osborne Roberts, berfformiodd fel unawdydd yng Ngŵyl Gymreig Gogledd America a gynhaliwyd yn Calgary, Canada ym mis Medi 2016. Bu Robert hefyd yn unawdydd mewn cyngerdd mawreddog at achos Twr Grenfell yn Neuadd Cadogan, Llundain.


Ym mis Medi 2017, mynychodd Robert yr International Mendelssohn Academy yn Leipzig, lle bu’n gweithio gyda Peter Schreier.


Rydym yn diweddaru’n bywgraffiadau yn gyson, felly cysylltwch â ni am y fersiwn ddiweddaraf, os gwelwch yn dda.

DyddiadGwybodaeth
05/10/2018

Cyngerdd
Côr Meibion Bridgend
Eglwys y Tabernacl, Bridgend, Cymru. 19:00

07/10/2018

Canwr Cymreig y Flwyddyn MOCSA
Neuadd Fawr, Campws Bae Prifysgol Abertawe, Abertawe, Cymru. 16:00
Tocynnau

Haydn Nelson Mass
Mendelssohn Elijah
Haydn
Nelson Mass
Mendelssohn
Elijah
Strauss Die Fledermaus (Weinberger Version)Alfred
Strauss
Die Fledermaus (Weinberger Version)
Alfred

This Artist Biography was last updated on 2 August 2018. It is our policy to update biographies every six months. If this information is to be used after 2 February 2019 please contact us and we shall be delighted to supply you with the latest version by return.