News

Pob Lwc

30th May, 2015

Llongyfarchiadau mawr i'r soprano Gymreig Menna Cazel sydd wedi cael ei derbyn fel aelod o'r Junges Ensemble yn y Dresden Semperoper o fis Medi 2015. Mae hi hefyd wedi cael gwahoddiad i gymryd rhan yn y Belvedere Finals Week yn Amsterdam rhwng 27 Mehefin i 5 Gorffennaf. Dymunwn bob lwc iddi!