News

CYNGERDD GALA

6th September, 2017

Shân Cothi yn cyflwyno Cyngerdd Gala arbennig er budd Amser Justin Time ym Mhafiliwn Bont, Pontrhydfendigaid ar nos Sadwrn 28 Hydref, 2017.


Artistiaid yn cynnwys:
Aled Wyn Davies (tenor)
Gwawr Edwards (soprano)
Mark Evans (bariton)
Elin Fflur (soprano)
Rhys Meirion (tenor)
Côr Godre'r Aran
Côr Proms Ysgolion Ceredigion
Bois y Fro
Band John Quirk
Jeff Howard (piano)
Stifyn Parri (compere)


A GWESTAI ARBENNIG ARALL


Tocynnau: £15
Ar gael o www.ticketsource.com | 01974 831 695