News

Cymdeithas Cerddoriaeth Cymru

7th March, 2018

Llongyfarchiadau i Shân Cothi ar ennill Gwobr Geraint Stanley Jones Cymdeithas Cerddoriaeth Cymru, am ei chyfraniad i gyfathrebu cerddoriaeth trwy ddarlledu.

Mae enillwyr blaenorol yn cynnwys Aled Jones, Beverley Humphreys, Beti George a Nicola Heywood Thomas.

Darllenwch mwy am Cymdeithas Cerddoriaeth Cymru yma: 
http://welshmusicguild.wales/history/