CEFNDIR

Sefydlwyd yn 1986 gan Doreen O’Neill, gyda'r nod o feithrin talentau ifanc yn Nghymru; bellach mae gan Asiantaeth Harlequin enw da dros y byd am reolaeth bersonol o artistiaid gan ei dîm o staff ymroddedig.

Mae gan Harlequin restr gynyddol o gantorion, offerynwyr, arweinyddion, cyfeilyddion, cyfansoddwyr a threfnwyr a nifer cynyddol o gynyrchiadau a phrosiectau cyngerdd yn ogystal â'i adran ddarlledu, Harlequin Media.

Mae llwyddiant rhyngwladol aruthrol y bas-bariton Bryn Terfel yn parhau i fod yn allweddol i ddatblygiad y cwmni.  Mae Bryn yn gyd-berchennog yr asiantaeth gyda'r cwmni cynhyrchu annibynnol, Boom Cymru.

STAFF

Rhian Williams

Artist Manager / Executive Producer

Matthew Todd

Consultant

 02922450151
Email

Sioned Jones

Artist Manager

 02922450152
Email

Carys Davies

Assistant Artist Manager / Publicity and Communications

 02922450154
Email

Lynne Jones

Finance and Artist Administrator

 02922450153