CEFNDIR

Sefydlwyd yn 1986 gan Doreen O’Neill, gyda'r nod o feithrin talentau ifanc yn Nghymru; bellach mae gan Asiantaeth Harlequin enw da dros y byd am reolaeth bersonol o artistiaid gan ei dîm o staff ymroddedig.

Mae gan Harlequin restr gynyddol o gantorion, offerynwyr, arweinyddion, cyfeilyddion, cyfansoddwyr a threfnwyr.

Mae llwyddiant rhyngwladol aruthrol y bas-bariton Bryn Terfel yn parhau i fod yn allweddol i ddatblygiad y cwmni.  Mae Bryn yn gyd-berchennog ar yr asiantaeth.

STAFF

Sioned Jones

Artist Manager

sioned.jones@harlequin-agency.co.uk

Lynne Jones

Finance and Artist Administrator

lynne.jones@harlequin-agency.co.uk