Bywgraffiad Artist

Galeri Delweddau

'The Baroque Flamenco', Deborah Henson Conant

Hannah Stone

Telyn

Argraffu

Rheolwr Artist: Rhian Williams rhian.williams@harlequin-agency.co.uk

Gwefan: http://www.hannahstone.co.uk/


Mae'r Gymraes Hannah Stone yn gyn-delynores i Dywysog Cymru. Mae'n gyn-enillydd yn yr Eisteddfod Genedlaethol ac Eisteddfod Ryngwladol Llangollen; a bu hefyd yn fuddugol yng Nghystadleuaeth Franz Joseph Reinl yn Vienna, Cystadleuaeth Telyn Camac yn Llundain a Chystadleuaeth Telyn Ryngwladol gynhaliwyd yng Nghaernarfon. Mae Hannah wedi perfformio mewn nifer o leoliadau nodedig gan gynnwys Gala Agoriadol y Singapore Sun Festival yn yr Esplanade Theatre gyda’r Fonesig Kiri te Kanawa, Canolfan y Barbican, LSO St Luke's, St John's Smith Square, Amgueddfa Llundain, Neuadd Dewi Sant a Chanolfan Mileniwm Cymru yng Nghaerdydd ac mae wedi rhoi datganiad yn Llysgenhadaeth Prydain yn Tokyo.

Mae Hannah Stone yn gyn-Delynores i Dywysog Cymru ac fe astudiodd yn Ysgol Gerdd a Drama Guildhall, Llundain, lle graddiodd gyda B.Mus. ac M.Mus.  Fel rhan o'i gradd Meistr, derbyniodd le ar gynllun cyfnewid Erasmus yn Universitat Mozarteum, Salzburg, i astudio gyda'r Athro Helga Storck.

Yn ystod ei chyfnod yn y Guildhall cafodd Hannah ei dewis i gynrychioli'r coleg mewn prosiect ar y cyd gyda Cherddorfa Gŵyl Academïau, Singapore. Daeth y prosiect hwn i ben gyda pherfformiad gala agoriadol ar gyfer Gŵyl Sun Singapore yn Theatr Esplanade gyda'r Fonesig Kiri te Kanawa. Yn 2010 dychwelodd Hannah i Gymru i hybu ei hastudiaethau yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Caerdydd, gyda chefnogaeth Ysgoloriaeth Victor Salvi a graddiodd yn 2012.

Mae'n enillydd yn yr Eisteddfod Genedlaethol ac Eisteddfod Ryngwladol Llangollen; roedd Hannah hefyd yn enillydd gwobr fawr yng Nghystadleuaeth Franz Joseph Reinl yn Vienna, Cystadleuaeth Telyn Camac yn Llundain a'r Gystadleuaeth Telyn Ryngwladol yng Nghaernarfon.

Perfformiodd Hannah mewn nifer o leoliadau nodedig gan gynnwys Canolfan y Barbican, LSO St Luke's, St John's Smith Square, Amgueddfa Llundain, y Neuadd Gyngerdd Genedlaethol yn Nulyn, Neuadd Dewi Sant a Chanolfan  Mileniwm Cymru yng Nghaerdydd. Yn 2010 penodwyd Hannah yn brif delynores gyda Cherddorfa Gwyl Schleswig Holstein a theithio o gwmpas Ewrop. Mae hi wedi perfformio fel unawdydd gwadd gyda cherddorfeydd yn cynnwys Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, Sinfonia Cymru, Cerddorfa Gyngerdd RTÉ, Cerddorfa Siambr Lloegr a Cherddorfa Philharmonic Borusan, Istanbul.

Mae Hannah wedi perfformio ar gyfer aelodau o'r Teulu Brenhinol ar sawl achlysur gan gynnwys perfformiadau yn ystod taith Jiwbilî Diemwnt y Frenhines trwy Gymru. Yn ystod Cinio Cynhadledd NATO yng Nghastell Caerdydd yn 2014, perfformiodd Hannah ar gyfer y cynadleddwyr a oedd yn cynnwys Cyn-Arlywydd yr Unol Daleithiau, Barack Obama, Canghellor yr Almaen, Angela Merkel a Chyn-Brif Weinidog y Deyrnas Unedig, David Cameron.

Rhoddodd ddatganiadau yng Ngŵyl Ryngwladol Caeredin, Gŵyl Litchfield, Gŵyl Kings Lynn, Kings Place, Llundain ac yn y Capel Brenhinol, ym Mhalas Hampton Court. Rhoddodd Hannah berfformiadau Première Byd o 'Dawns Llanelwy' gan Karl Jenkins yn 2012 ac ‘Amaterasu’ gan Gareth Glyn yn 2015 yng Ngŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru. Dramor, mae hi wedi rhoi datganiadau yn yr Eidal, Tokyo a Melbourne.

Mae ei hymddangosiadau teledu yn cynnwys ‘Nadolig Bryn Terfel’, ‘Carolau Llandudno’, ‘Noson Lawen’ a ‘Dechrau Canu Dechrau Canmol’ ar gyfer S4C ac mae hi wedi bod yn westai ar ‘In Tune’ i BBC Radio 3. Mae Hannah i'w chlywed ar recordiad Catrin Finch, ‘Lullabies’, ar y label Deutsche Grammophon.

Yn 2016, perfformiodd Hannah ddatganiadau yn Toronto a Vancouver ac mae ei pherfformiadau diweddaraf yn cynnwys Gŵyl Verbier, ‘Gŵyl y Llais’ Caerdydd, cyngerdd ‘Alison Balsom a’i Ffrindiau’ yn Neuadd Frenhinol Albert a gwasanaeth coffa i’r Arglwydd Snowdon yn Eglwys St. Margaret’s, Abaty Westminster.


Rydym yn diweddaru’n bywgraffiadau yn gyson, felly cysylltwch â ni am y fersiwn ddiweddaraf, os gwelwch yn dda.

Caplet Divertissements pour la harpe. i) à la française ii) à l'espagnole.
Damase Fantaisie sur des motifs des Contes d'Hoffman
Debussy Valse Romantique
Debussy Clair de Lune
Debussy Danses sacrée et danse profane
Dizi Grande Sonate, iii) Rondo
Glyn Amatersu
Granados Danse Oriental
Guridi Viejo Zortzico
Henson-Conant Baroque Flamenco
Hoberg Polonaise
J. S. Bach Lute Suite in C Minor, BWV 997. i) Preludio iii) Sarabande iv) Gigue v) Double
Jenkins St Asaph's Dance
Mathias Santa Fe Suite - landscape; Nocture; Sun Dance
Mathias Harp Concerto
Parish-Alvars Introduction, Cadenza and Rondo
Parry Sonata No. 1 in D Major - Allegro; Andante; Allegro
Prokofiev Prelude in C Op.12
Ravel Introduction and Allegro
Renié Danseur des Luntins
Renié Légende
Salzedo Scintillation
Salzedo Concert Fantasy on Lara's Granada
Scarlatti Sonata in F minor K.466
Scarlatti Sonata in E minor K.198
Thomas Bugeilio'r Gwenith Gwyn
Thomas Merch y Melinydd
Walter-Kuhne Fantasy on themes from Tchaikovsky's Eugene Onegin
Watkins London Concerto
Caplet
Divertissements pour la harpe. i) à la française ii) à l'espagnole.
Damase
Fantaisie sur des motifs des Contes d'Hoffman
Debussy
Valse Romantique
Debussy
Clair de Lune
Debussy
Danses sacrée et danse profane
Dizi
Grande Sonate, iii) Rondo
Glyn
Amatersu
Granados
Danse Oriental
Guridi
Viejo Zortzico
Henson-Conant
Baroque Flamenco
Hoberg
Polonaise
J. S. Bach
Lute Suite in C Minor, BWV 997. i) Preludio iii) Sarabande iv) Gigue v) Double
Jenkins
St Asaph's Dance
Mathias
Santa Fe Suite - landscape; Nocture; Sun Dance
Mathias
Harp Concerto
Parish-Alvars
Introduction, Cadenza and Rondo
Parry
Sonata No. 1 in D Major - Allegro; Andante; Allegro
Prokofiev
Prelude in C Op.12
Ravel
Introduction and Allegro
Renié
Danseur des Luntins
Renié
Légende
Salzedo
Scintillation
Salzedo
Concert Fantasy on Lara's Granada
Scarlatti
Sonata in F minor K.466
Scarlatti
Sonata in E minor K.198
Thomas
Bugeilio'r Gwenith Gwyn
Thomas
Merch y Melinydd
Walter-Kuhne
Fantasy on themes from Tchaikovsky's Eugene Onegin
Watkins
London Concerto

Concerts & Recitals

Edinburgh Festival Concert, August 2013
The Scotsman
Debussy’s Valse Romantique and Claire de Lune flowed so naturally under Hannah Stone’s agile fingers that it was easy to think that this was the instrument for which they had been written.The official harpist to HRH the Prince of Wales is a graceful performer, talking easily to the audience about her choice of music and the difficulties of trundling her huge golden instrument up Edinburgh’s vertical streets to reach the venue. But the revelation in this recital was the variety and breadth of tone that she coaxed from the instrument. JS Bach’s Suite for Lute was appropriately ascetic, while Granados’s Danse Oriental had a translucence that transported us to lazy days in the sun. In the Rondo from François-Joseph Dizi’s Grande Sonate an expansive melody soared over a dense arpeggiated accompaniment, underpinned by luscious pedal notes. How she achieved this miracle with only ten fingers I cannot begin to explain.
Recital at the North Wales Music Festival in St Asaph Cathedral, September 2015
The Daily Post
The magnificent acoustics of St Asaph Cathedral were used to maximum effect during a delightful recital by harpist Hannah Stone.

This Artist Biography was last updated on 3 September 2018. It is our policy to update biographies every six months. If this information is to be used after 3 March 2019 please contact us and we shall be delighted to supply you with the latest version by return.