Bywgraffiad Artist

Galeri Delweddau

Jeffrey Howard

Cyfeilydd

Argraffu

Rheolwr Artist: Sioned Jones sioned.jones@harlequin-agency.co.uk

Is-Reolwr Artist: Carys Davies carys.davies@harlequin-agency.co.uk


Mae Jeffrey Howard, cyfeilydd, organydd, trefnydd, répétiteur a hyfforddwr lleisiol wedi gweithio gydag artistiaid byd enwog o bob genre, gan gynnwys Bryn Terfel, Nuccia Focile, y Fonesig Shirley Bassey a Michael Ball. Yn raddedig o Goleg Prifysgol Cymru, Caerdydd a'r Royal Academy of Music, Llundain, mae'n mwynhau perthynas hirsefydlog gydag Opera Cenedlaethol Cymru, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru ac Academi Llais Ryngwladol Cymru ac mae galw mawr am ei drefniadau lleisiol a cherddorfaol ar gyfer y llwyfan cyngerdd a recordiau a 'r cyfryngau darlledu.

Ganed Jeffrey Howard yng Nghaerdydd ac astudiodd yng Ngholeg Prifysgol Cymru, Caerdydd ac yn y Royal Academy of Music, Llundain, gan arbenigo mewn canu'r organ a Cherddoriaeth Eglwysig. Mae nawr yn dilyn gyrfa fel organydd, pianydd, canwr, hyfforddwr ac arweinydd ac mae wedi cyfeilio i gantorion rhyngwladol yn cynnwys Bryn Terfel, Sir Willard White, Dennis O'Neill, Nuccia Focile, Rebecca Evans, Wynne Evans, Alfie Boe a Jason Howard.

Mae Jeff wedi perfformio mewn neuaddau cyngerdd ac eglwysi cadeiriol ledled y DU ac Ewrop a hefyd wedi gweithio fel unawdydd ar y piano, organydd a threfnydd gyda cherddorfeydd yn cynnwys The Orchestra of the Age of Enlightenment, Royal Philharmonic Orchestra, Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, Cerddorfa Genedlaethol Cymru y BBC, Cerddorfa Opera Cenedlaethol Cymru a cherddorfa Symffoni Budapest.

Mae'n brysur yn rhoi datganiadau ar yr organ drwy'r DU ac yn ddiweddar cyflwynodd y Saint-Saens Organ Symphony gyda Cherddorfa Opera Cenedlaethol Cymru yn Eglwys Gadeiriol Tyddewi, Sir Benfro. Ymddangosodd Jeff hefyd deirgwaith fel organydd yn Proms Cymru yng Nghaerdydd yn 2013. Yn 1996, roedd yn Artist Preswyl Gwadd yn y First United Methodist Church, Lubbock, Texas oedd yn golygu nifer o ddatganiadau ac ymddangosiadau ar radio a theledu.

Dros yr ugain mlynedd diwethaf, bu Jeff yn hyfforddwr llais yng Nholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Cwmni Opera Cymru ac Opera Ieuenctid Genedlaethol Cymru. Gweithiodd ar gynhyrchiad agoriadol La Traviata yn Nghanolfan Mileniwm Cymru ac mae hefyd yn hyfforddi yn yr Academi Llais Rhyngwladol a'r Cwrs Theatr Gerdd yng Ngholeg Brenhinol Cymru. Mae'n diwtor llais ym Mhrifysgol Bryste, yn Gyfarwyddwr Cerdd Côr Moliant a Cherddorfa Dewi Sant gyda 200 o leisiau, Côr Cambrensis a'r enwog Gôr Meibion Treorci.

Mae galwad mawr am sgiliau Jeff fel trefnydd cerddoriaeth gerddorfaol ac mae'n aml yn paratoi darnau i Gerddorfa a Chorws Cenedlaethol y BBC, rhaglenni Songs of Praise, llawer o raglenni S4C ac artistiaid unigol. Fel cyfeilydd, canwr a threfnydd i Only Men Aloud mae wedi bod ar ddwy daith dros y DU yn 2009 ac wedi cyhoeddi dau albwm ar label Universal. Roedd sawl trefniant gan Jeff ar ail albwm OMA, 'Band of Brothers' a enillodd wobr Classical Brit yn 2010.

Mae Jeff hefyd yn ymwneud â theatr gerdd a gwaith cabaret ac mae wedi cyfeilio i artistiaid fel Michael Ball, John Owen-Jones, Shân Cothi, Rhydian Roberts, Connie Fisher, Ruth Madoc a'r Fonesig Shirley Bassey.

Derbyniodd Jeff Wobr Joseph Parry, a gyflwynir gan Urdd Cerddoriaeth Cymru am ei wasanaeth i gerddoriaeth yng Nghymru ac mae'n ymddangos yn Who’s Who Rhyngwladol Cerddoriaeth.


Rydym yn diweddaru’n bywgraffiadau yn gyson, felly cysylltwch â ni am y fersiwn ddiweddaraf, os gwelwch yn dda.

Concerts / Recitals

Welsh Musical Theatre Young Singer of the Year, 2007
News Wales
The three adjudicators, Stephanie Benavente, Claire Hammacott and Rosamund Shelley .... also praised the outstanding support given to each artiste by guest accompanist, Jeffrey Howard.
Hay-on-Wye
The Guardian
The bright, strong voices of Tim Rhys-Evans's choir was matched by their accompanist Jeffrey Howard's lush arrangements.

This Artist Biography was last updated on 26 September 2017. It is our policy to update biographies every six months. If this information is to be used after 26 March 2018 please contact us and we shall be delighted to supply you with the latest version by return.