Bywgraffiad Artist

Galeri Delweddau

Jeffrey Howard

Cyfeilydd

Argraffu

Rheolwr Artist: Rhian Williams rhian.williams@harlequin-agency.co.uk


Mae Jeffrey Howard, cyfeilydd, organydd, trefnydd, répétiteur a hyfforddwr lleisiol wedi gweithio gydag artistiaid byd enwog o bob genre, gan gynnwys Syr Bryn Terfel, Nuccia Focile, y Fonesig Shirley Bassey a Michael Ball. Yn raddedig o Goleg Prifysgol Cymru, Caerdydd a'r Royal Academy of Music, Llundain, mae'n mwynhau perthynas hirsefydlog gydag Opera Cenedlaethol Cymru, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru ac Academi Llais Ryngwladol Cymru ac mae galw mawr am ei drefniadau lleisiol a cherddorfaol ar gyfer y llwyfan cyngerdd a recordiau a 'r cyfryngau darlledu. Derbyniodd Fedal yr Ymerodraeth Brydeinig yn Rhestr Anrhydeddau'r Flwyddyn Newydd 2019.

Ganed Jeffrey Howard yng Nghaerdydd ac astudiodd yng Ngholeg Prifysgol Cymru, Caerdydd ac yn y Royal Academy of Music, Llundain, gan arbenigo mewn canu'r organ a Cherddoriaeth Eglwysig.

Wedi dilyn gyrfa fel organydd, pianydd, canwr, hyfforddwr ac arweinydd, mae Jeff wedi cyfeilio i gantorion rhyngwladol gan gynnwys Syr Bryn Terfel, Syr Willard White, Dennis O'Neill, Dame Shirley Bassey, Nuccia Focile, John Owen Jones, Rebecca Evans, Michael Ball, Wynne Evans, Alfie Boe and Jason Howard.

Yn berfformiwr rheolaidd mewn neuaddau cyngerdd ac eglwysi cadeiriol ledled y DU ac Ewrop, mae wedi gweithio fel unawdydd ar y piano, organydd a threfnydd gyda cherddorfeydd yn cynnwys The Orchestra of the Age of Enlightenment; Royal Philharmonic Orchestra; Royal Liverpool Philharmonic Orchestra; Cerddorfa Genedlaethol Cymru'r BBC; Cerddorfa Opera Cenedlaethol Cymru a Cherddorfa Symffoni Budapest.

Fel organydd, mae Jeff wedi bod yn Artist Preswyl Gwadd yn y First United Methodist Church, Lubbock, Texas a oedd yn cynnwys nifer o ddatganiadau ac ymddangosiadau ar radio a theledu. Cyflwynodd y Saint-Saens Organ Symphony gyda Cherddorfa Opera Cenedlaethol Cymru yn Eglwys Gadeiriol Tyddewi, Sir Benfro ac wedi perfformio yn Proms Cymru yng Nghaerdydd.

Dros yr ugain mlynedd diwethaf, mae Jeff wedi bod yn hyfforddwr llais yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru [CBCDC] , Cwmni Opera Cymru, lle gweithiodd ar gynhyrchiad agoriadol La Traviata yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, ac Opera Ieuenctid Cenedlaethol Cymru. Mae hefyd yn hyfforddi yn yr Academi Llais Rhyngwladol a'r Cwrs Theatr Gerdd yng Ngholeg Brenhinol Cymru. Mae'n diwtor llais ym Mhrifysgol Bryste, yn Gyfarwyddwr Cerdd Côr Moliant a Cherddorfa Dewi Sant gyda 200 o leisiau, Côr Cambrensis a'r enwog Gôr Meibion Treorci.

Mae galwad mawr am sgiliau Jeff fel trefnydd cerddoriaeth gerddorfaol ac mae'n aml yn paratoi darnau i Gerddorfa a Chorws Cenedlaethol y BBC, rhaglenni Songs of Praise, llawer o raglenni S4C ac artistiaid unigol.
Fel cyfeilydd, canwr a threfnydd i Only Men Aloud mae wedi bod ar ddwy daith dros y DU yn 2009 ac wedi cyhoeddi dau albwm ar label Universal. Roedd sawl trefniant gan Jeff ar ail albwm OMA, 'Band of Brothers' a enillodd wobr Classical Brit yn 2010.

Yn ddiweddar fe’i gwnaeth yn Gydymaith o’r Royal Academy of Music a derbyniodd Wobr Joseph Parry, a gyflwynir gan Urdd Cerddoriaeth Cymru am ei wasanaeth i gerddoriaeth yng Nghymru ac mae'n ymddangos yn Who’s Who Rhyngwladol Cerddoriaeth.

Mae Jeff yn Gyfarwyddwr Cerddoriaeth yng Ngholeg Saint John Caerdydd a Chadeirlan Fetropolitan Caerdydd.


Rydym yn diweddaru’n bywgraffiadau yn gyson, felly cysylltwch â ni am y fersiwn ddiweddaraf, os gwelwch yn dda.

Concerts & Recitals

Welsh Musical Theatre Young Singer of the Year, 2007
News Wales
The three adjudicators, Stephanie Benavente, Claire Hammacott and Rosamund Shelley .... also praised the outstanding support given to each artiste by guest accompanist, Jeffrey Howard.
Hay-on-Wye
The Guardian
The bright, strong voices of Tim Rhys-Evans's choir was matched by their accompanist Jeffrey Howard's lush arrangements.

This Artist Biography was last updated on 3 July 2019. It is our policy to update biographies every six months. If this information is to be used after 3 January 2020 please contact us and we shall be delighted to supply you with the latest version by return.