Bywgraffiad Artist

Galeri Delweddau

'Sonata i 5 offeryn', 2020 (Comisiwn Eisteddfod Genedlaethol)

Deffro'r Llwch (Comisiwn Eisteddfod Genedlaethol /BBC NOW)

Patrick Rimes

Cyfansoddwr a Threfnydd

Argraffu

Rheolwr Artist: Sioned Jones sioned.jones@harlequin-agency.co.uk

Gwefan: http://www.patrickrimes.com/


Mae Patrick Rimes yn gerddor sy'n croesi ffiniau cerddoriaeth glasurol a thraddodiadol. Mae'n gyfansoddwr, trefnydd, arweinydd ac yn un o sylfaenwyr Camerata Gogledd Cymru; mae'n chwaraewr fiola clasurol a chwaraewr ffidil a phibau traddodiadol. Ef oedd Cyfarwyddwr Cerdd 'Nadolig Bryn Terfel' i S4C ym mis Rhagfyr 2014, ei brosiect cyntaf fel cyfarwyddwr cerdd ar gyfer y teledu ac i 'Bryn Terfel - Gwlad y Gân' yn 2016.


Fel aelod o'r grŵp pumawd gwerin Calan, mae Patrick wedi chwarae i gynulleidfaoedd mawr mewn gwyliau, gan gynnwys Gŵyl Celtic Connections Glasgow a Gŵyl Caergrawnt a theithiodd dros Ewrop, yr Unol Daleithiau a Mecsico.

Mae Patrick Rimes yn canu’r ffidil, y fiola, mae’n bibydd, yn gyfansoddwr ac yn drefnydd cerddoriaeth sydd wedi ymgartrefu yng Nghaerdydd. Mae’n hanu o Fethesda yng Ngogledd Cymru, ac mae ei arddull wedi ei gwreiddio yn nhraddodiad arbennig y ffidil yn yr ardal ond mae’n tynnu ar ystod eang o ddylanwadau eraill hefyd, o gerddoriaeth gerddorfaol i jazz a bebop.

Wedi dechrau dysgu’r ffidil yn 7 oed, denwyd Patrick yn gyflym i’r sîn fywiog o sesiynau cerddoriaeth draddodiadol a gweithdai ym Mangor, ochr yn ochr â’i astudiaethau offerynnol mwy ffurfiol gydag athrawon clasurol. Cafodd ei ddewis ddwywaith yn bencampwr iau y ffidil yng Nghymru, ac mae’n dal i fod yr unig un i ennill gwobr y Rhuban Glas yn Eisteddfod Môn am berfformiad cerdd traddodiadol yn hytrach na chlasurol.

Dechreuodd arwain pan oedd ym Mhrifysgol Leeds, yn arwain Cerddorfa Symphoni’r Brifysgol ar deithiau llwyddiannus i Ffrainc, Yr Almaen a Sbaen ac yn 2014 roedd yn un o gyd-sefydlwyr Camerata Gogledd Cymru.  Mae’r gerddorfa siambr nwyfus yma yn ceisio rhoi llwyfan i gerddorion ifanc i chwilio i ben draw eu sgiliau cerddoriaeth siambr, yn ogystal â bod yn gam gwerthfawr ar y ffordd i chwarae’n broffesiynol. Mae cryn dipyn o alw ar Patrick fel athro gyda Trac (Sefydliad cerddoriaeth draddodiadol Cymru) a Clera (Cymdeithas offerynnau traddodiadol Cymru) yn rhoi gweithdai a gwersi rheolaidd ar arddull, repertoire a sgiliau trefnu. Mae’n gweithio’n rheolaidd ar lwyfannau clasurol a cherddoriaeth gynnar, yn canu’r fiola i’r Pedwarawd Cambrian ac yn chwarae’n aml fel aelod o’r Essex Baroque Orchestra. Ymddangosodd fel unawdydd fiola gyda’r Leeds Baroque Orchestra a gyda’r John Jenkins Ensemble ar fiola cyfnod dadeni.

Mae Patrick yn parhau i chwilio am ffordd o blygu, ac yn y pen draw i dorri’r canfyddiad o ffin rhwng cerddoriaeth gwreiddiau a genres eraill. Fel un o’r pump aelod o’r grŵp gwerin arloesol Calan, mae wedi recordio tri albwm stiwdio, ac wedi gosod cerddoriaeth Cymru ar y map yn rhai o wyliau pwysicaf Lloegr yn cynnwys Caergrawnt, Sidmouth a Cropredy, yn ogystal â theithio’n rheolaidd drwy Ewrop ac Unol Daleithiau America.  Mae’r cydweithrediad ffrwythlon gyda band Cerys Matthews wedi mynd a’u hasiad unigryw o gerddoriaeth a gafodd ei ddylanwadu gan Gymru ac America i lwyfan y World Music Expo, y Nuyorican Poets Cafe yn Efrog Newydd a Proms y BBC. Yn 2014 rhyddhawyd ei waith cyntaf fel Cyfarwyddwr Cerdd ar deledu gyda’i gydweithio llwyddiannus gyda Bryn Terfel a dewis o artistiaid gwadd ar gyfer 'Nadolig Bryn Terfel' i S4C. Dilynwyd hyn gan 'Bryn Terfel - Gwlad y Gân' i S4C yn 2016.

Bu Patrick yn rhan o nifer o brosiectau cyffrous yn 2015 gan gynnwys dwy daith i UDA gyda Calan, 'Beyond Borders' i PRSf a 'Cylch Canu: Song Chain' i Theatr Mwldan. Yn 2016, bu Patrick yn curadu gŵyl cerddoriaeth werin Canolfan Mileniwm Cymru, 'Calan Mai', perfformio darn newydd o waith ar gyfer y stori 'The King, The Cat & The Fiddle' yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd a theithio o amgylch y DU gyda Calan.


Rydym yn diweddaru’n bywgraffiadau yn gyson, felly cysylltwch â ni am y fersiwn ddiweddaraf, os gwelwch yn dda.

This Artist Biography was last updated on 31 July 2023. It is our policy to update biographies every six months. If this information is to be used after 31 January 2024 please contact us and we shall be delighted to supply you with the latest version by return.