Bywgraffiad Artist

Galeri Delweddau

'Llanrwst', Gareth Glyn

'Oliver Cromwell', Benjamin Britten

'Then Shall The Righteous Shine Forth' (Elijah), Mendelssohn

'Vainement ma bien-aimée', Edouard Lalo

Huw Ynyr

Tenor

Argraffu

Rheolwr Artist: Rhian Williams rhian.williams@harlequin-agency.co.uk

Is-Reolwr Artist: Carys Davies carys.davies@harlequin-agency.co.uk


Brodor o Ddolgellau yw’r tenor Huw Ynyr ac mae’n cyfuno personoliaeth lwyfan ddengar gyda naturioldeb cerddorol. Mae’n astudio ar gwrs M.A Perfformio Opera yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Caerdydd ar hyn o bryd, yn dilyn gradd Meistr Cerddoriaeth o Goleg Prifysgol Cymru, Bangor.

Yn 2012, enillodd Huw Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel ac ers hynny, mae e wedi rhannu llwyfan cyngerdd â Syr Bryn.

Graddiodd y tenor Cymreig, Huw Ynyr gyda rhagoriaeth o’r cwrs M.MUS. Perfformio ym Mhrifysgol Cymru, Bangor, yn 2015 ac mae’n parhau â’i astudiaethau lleisiol ar y cwrs M.A. Perfformio Opera yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Caerdydd, dan hyfforddiant Adrian Thompson.

Tra ym Mhrifysgol Bangor, gwnaeth Huw ei début operatig yn eu cynhyrchiad o Egisto gan Cavalli, yn y Rôl Deitl.

Mae ei ymrwymiadau diweddar yn cynnwys Ramiro yng nghynhyrchiad CBCDC o La Cenerentola.

Mewn golygfeydd opera yn CBCDC, mae Huw wedi perfformio rhannau Ferrando yn Cosi fan tutte, Lionel yn Martha, Prunier yn La Rondine ac Acis yn Acis and Galatea. 

Ymysg uchafbwyntiau ei waith cyngerdd mae perfformio gyda Syr Bryn Terfel a’r cyn-delynorion Brenhinol, Hannah Stone a Rhianwen Pugh a Chyngerdd Gala gyda CBCDC a arweiniwyd gan Carlo Rizzi. Mae Huw yn unawdydd oratorio poblogaidd ac mae ei repertoire cyngerdd yn cynnwys Messiah Handel, Croeshoeliad Stainer ac Elijah Mendelssohn.

Ar deledu, mae Huw wedi ymddangos ar ‘Noson Lawen’ i S4C ac wedi recordio ar gyfer BBC Radio Cymru.

Cyflwynwyd ysgoloriaeth CBCDC y Fonesig Shirley Bassey iddo yn 2017. Ymysg ei wobrau eraill mae’r wobr gyntaf ar yr Unawd Tenor dan 25 yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2016, lle roedd hefyd yn gyd-dderbynnydd o Ysgoloriaeth Goffa Eirwen Griffiths Jones - ysgoloriaeth a ddyfernir i’r unawdydd mwyaf addawol rhwng 19 a 25 mlwydd oed. Yn 2012, enillodd Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel.

Ymysg ei ymrwymiadau i’r dyfodol mae canu mewn cyngerdd i ddathlu penblwydd y telynor Osian Ellis yn 90 oed, gyda Syr Bryn Terfel, yn Pontio, Bangor. Bydd rhaglen o uchafbwyntiau’r gyngerdd yn cael ei darlledu ar BBC Radio Cymru.


Rydym yn diweddaru'n bywgraffiadau yn gyson, felly cysylltwch â ni am y fersiwn ddiweddaraf, os gwelwch yn dda. 

Handel Messiah HWV 56
Mendelssohn Elijah Op. 70
Stainer Crucifixion
Handel
Messiah HWV 56
Mendelssohn
Elijah Op. 70
Stainer
Crucifixion
Cavalli EgistoTitle Role
Rossini La CenerentolaRamiro
Cavalli
Egisto
Title Role
Rossini
La Cenerentola
Ramiro

This Artist Biography was last updated on 17 April 2018. It is our policy to update biographies every six months. If this information is to be used after 17 October 2018 please contact us and we shall be delighted to supply you with the latest version by return.