Bywgraffiad Artist

Galeri Delweddau

'Llanrwst', Gareth Glyn

'Oliver Cromwell', Benjamin Britten

'Then Shall The Righteous Shine Forth' (Elijah), Mendelssohn

'Vainement ma bien-aimée', Edouard Lalo

Huw Ynyr

Tenor

Argraffu

Rheolwr Artist: Rhian Williams rhian.williams@harlequin-agency.co.uk


Brodor o Ddolgellau yw’r tenor Huw Ynyr ac mae’n cyfuno personoliaeth lwyfan ddengar gyda naturioldeb cerddorol. Mae Huw yn ei flwyddyn olaf ar gwrs M.A Perfformio Opera yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Caerdydd ar hyn o bryd ac mae ei lwyddiannau diweddar yn cynnwys Gwobr Opera Janet Price 2018, Gwobr Goffa Aneurin Davies a Gwobr y Musicians Company 2018.

Mae'n enillydd Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel a nifer o wobrau yr Eisteddfod Genedlaethol ac yn unawdydd cyngerdd cyson.

Graddiodd y tenor Cymreig, Huw Ynyr gyda rhagoriaeth o’r cwrs M.MUS. Perfformio ym Mhrifysgol Cymru, Bangor, yn 2015 ac mae’n parhau â’i astudiaethau lleisiol ar y cwrs M.A. Perfformio Opera yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Caerdydd, dan hyfforddiant Adrian Thompson.

Tra ym Mhrifysgol Bangor, gwnaeth Huw ei début operatig yn eu cynhyrchiad o Egisto gan Cavalli, yn y Rôl Deitl.

Mae ei rannau operatig i CBCDC yn cynnwys Tamino yn The Magic Flute a Ramiro yn La Cenerentola. Mewn golygfeydd opera, mae Huw wedi perfformio rhannau Ferrando yn Cosi fan tutte, Lionel yn Martha, Prunier yn La Rondine ac Acis yn Acis and Galatea

Yn ystod tymor yr haf 2018, ymunodd Huw ag OPRA Cymru fel Ernesto yn Don Pascwale.

Hefyd y llynedd, bu Huw yn rhan o gyngerdd i ddathlu penblwydd y telynor Osian Ellis yn 90 oed, gyda Syr Bryn Terfel a’r gyn-delynores Frenhinol, Hannah Stone, yn Pontio, Bangor. Darlledwyd rhaglen o uchafbwyntiau’r gyngerdd ar BBC Radio Cymru. Uwchafbwynt arall oedd Cyngerdd Gala gyda CBCDC a arweiniwyd gan Carlo Rizzi.

Mae Huw yn unawdydd oratorio poblogaidd ac mae ei repertoire cyngerdd yn cynnwys Messiah Handel, Croeshoeliad Stainer ac Elijah Mendelssohn. Eleni, bydd yn perfformio’r Dioddefaint yn ôl Sant Ioan gan Bach yn Gymraeg gyda Chantorion Menai ac yn Almaeneg gyda’r Hadleigh Choral Society.

Mae Huw wedi ymddangos fel artist gwadd yng nghyfres adloniant teledu S4C 'Noson Lawen' ac wedi perfformio’r Anthem Genedlaethol mewn nifer o gemau rhyngwladol ar gyfer Uwch-Gynghrair Merched Cymdeithas Bel-Droed Cymru, a ddarlledwyd hefyd ar deledu.

Ymysg ei wobrau a’i lwyddiannau cystadleuol, mae Huw wedi derbyn Gwobr Opera Janet Price 2018, Gwobr Goffa Aneurin Davies, Gwobr y Musicians Company 2018, Gwobr Dehongli E A Reman, Gwobr Goffa Canu Lieder Eileen Price ac ysgoloriaeth CBCDC y Fonesig Shirley Bassey 2017. Mae ei wobrau eraill yn cynnwys y wobr gyntaf ar yr Unawd Tenor dan 25 yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2016, lle roedd hefyd yn gyd-dderbynnydd o Ysgoloriaeth Goffa Eirwen Griffiths Jones - ysgoloriaeth a ddyfernir i’r unawdydd mwyaf addawol rhwng 19 a 25 mlwydd oed. Yn 2012, enillodd Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel.

Mae ei ymrwymiadau eleni yn cynnwys y Rôl Deitl yn Albert Herring i’r CBCDC, Centurion yn L’enfance du Christ gyda Chorws Cenedlaethol Cymreig y BBC a Syr Andrew Davis yn arwain a chyngerdd dathlu Dydd Gŵyl Ddewi yn Efrog Newydd.


Rydym yn diweddaru'n bywgraffiadau yn gyson, felly cysylltwch â ni am y fersiwn ddiweddaraf, os gwelwch yn dda. 

Berlioz L'enfance du ChristPolydorus
Handel Messiah HWV 56
J.S. Bach St John PassionEvangelist
Mendelssohn Elijah Op. 70
Stainer Crucifixion
Berlioz
L'enfance du Christ
Polydorus
Handel
Messiah HWV 56
J.S. Bach
St John Passion
Evangelist
Mendelssohn
Elijah Op. 70
Stainer
Crucifixion
Britten Albert HerringTitle Role
Cavalli EgistoTitle Role
Donizetti Don PasqualeErnesto
Flotow MarthaLionel (scenes)
Handel Acis and GalateaAcis (scenes)
Mozart The Magic FluteTamino
Mozart Cosi fan tutteFerrando (scenes)
Puccini La RondinePrunier (scenes)
Rossini La CenerentolaRamiro
Britten
Albert Herring
Title Role
Cavalli
Egisto
Title Role
Donizetti
Don Pasquale
Ernesto
Flotow
Martha
Lionel (scenes)
Handel
Acis and Galatea
Acis (scenes)
Mozart
The Magic Flute
Tamino
Mozart
Cosi fan tutte
Ferrando (scenes)
Puccini
La Rondine
Prunier (scenes)
Rossini
La Cenerentola
Ramiro

Opera

The Magic Flute

Tamino in The Magic Flute for the Royal Welsh College of Music and Drama, Sherman Theatre Cardiff, July 2018
Get the Chance
Huw Ynyr has a very pleasant tenor voice. He also sings with great clarity.
Tamino in The Magic Flute for the Royal Welsh College of Music and Drama, Sherman Theatre Cardiff, July 2018
Arts Scene in Wales
Huw Evans as Tamino brought a rare appeal to what is often a dreary role and he held the evening together.

This Artist Biography was last updated on 26 February 2019. It is our policy to update biographies every six months. If this information is to be used after 26 August 2019 please contact us and we shall be delighted to supply you with the latest version by return.