Bywgraffiad Artist

Galeri Delweddau

'Llanrwst', Gareth Glyn

'Oliver Cromwell', Benjamin Britten

'Then Shall The Righteous Shine Forth' (Elijah), Mendelssohn

'Vainement ma bien-aimée', Edouard Lalo

Huw Ynyr

Tenor

Argraffu

Rheolwr Artist: Sioned Jones sioned.jones@harlequin-agency.co.uk


Brodor o Ddolgellau yw’r tenor Huw Ynyr ac mae’n cyfuno personoliaeth lwyfan ddengar gyda naturioldeb cerddorol. Mae Huw yn ei flwyddyn olaf ar gwrs M.A Perfformio Opera yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Caerdydd ar hyn o bryd ac mae ei lwyddiannau diweddar yn cynnwys Gwobr Opera Janet Price 2018, Gwobr Goffa Aneurin Davies a Gwobr y Musicians Company 2018.

Mae'n enillydd Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel a nifer o wobrau yr Eisteddfod Genedlaethol ac yn unawdydd cyngerdd cyson.

Graddiodd y tenor Cymreig, Huw Ynyr gyda rhagoriaeth o’r cwrs M.MUS. Perfformio ym Mhrifysgol Cymru, Bangor yn 2015 ac mae’n parhau â’i astudiaethau lleisiol ar y cwrs M.A. Perfformio Opera yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Caerdydd, dan hyfforddiant Adrian Thompson. Mae Huw yn ddiolchgar iawn am dderbyn Ysgoloriaeth Rath/ Underwood a Gwobr David a Philippa Seligman am Ragoriaeth, 2018/19 yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.

Tra ym Mhrifysgol Bangor, gwnaeth Huw ei début operatig yn eu cynhyrchiad o Egisto gan Cavalli, yn y rôl-deitl. Y tymor yma, gwnaeth ei ddébut gyda Chwmni Opera Cenedlaethol Cymru fel First Priest mewn cynhyrchiad lled-lwyfan o waith Dallapiccola, The Prisoner fel rhan o’u tymor ‘Rhyddid’, tra hefyd yn dirprwyo rhan Father Grenville yn Dead Man Walking ar gyfer y cwmni. Mae ei ymrwymiadau diweddar arall yn cynnwys perfformio rhan Marco yn The Gondoliers gyda CBCDC. Yn yr Haf eleni, bydd yn ymuno a chwmni Iford Opera fel Artist Cenhedlaeth Ifanc a thenor Ensemble ar gyfer L’elisir d’amore. Y tymor nesa, bydd yn perfformio rhan Duca Bertrando yn L’inganno Felice gan Rossini gyda Wexford Festival Opera.

Mae ei rannau operatig arall yn cynnwys y rôl-deitl yn Albert Herring, Tamino yn The Magic Flute a Ramiro yn La Cenerentola ar gyfer CBCDC, ac Ernesto yn Don Pascwale gydag Opra Cymru.  Mewn golygfeydd opera, mae Huw wedi perfformio rhannau Ferrando yn Cosi fan tutte, Lionel yn Martha, Prunier yn La Rondine ac Acis yn Acis and Galatea.

Y llynedd, bu Huw yn rhan o gyngerdd i ddathlu penblwydd y telynor Osian Ellis yn 90 oed, gyda Syr Bryn Terfel a’r gyn-delynores Frenhinol, Hannah Stone, yn Neuadd Pontio, Bangor. Darlledwyd rhaglen o uchafbwyntiau’r gyngerdd ar BBC Radio Cymru. Uchafbwynt arall oedd cyngerdd dathlu Dydd Gŵyl Ddewi yn y Rainbow Room, Efrog Newydd a chyngerdd Gala gyda CBCDC dan arweiniad Carlo Rizzi.

Mae Huw yn unawdydd oratorio poblogaidd ac mae ei repertoire cyngerdd yn cynnwys Messiah Handel, Croeshoeliad Stainer ac Elijah Mendelssohn. Eleni, bydd yn perfformio’r Dioddefaint yn ôl Sant Ioan gan Bach yn Gymraeg gyda Chantorion Menai ac yn Almaeneg gyda’r Hadleigh Choral Society. Yn ddiweddar, perfformiodd ran Centurion yn L’enfance du Christ gyda Chorws Cenedlaethol Cymreig y BBC dan arweiniad Syr Andrew Davis.

Mae Huw wedi ymddangos fel artist gwadd yng nghyfres adloniant teledu S4C 'Noson Lawen' ac wedi perfformio’r Anthem Genedlaethol mewn nifer o gemau rhyngwladol ar gyfer Uwch-Gynghrair Merched Cymdeithas Bêl-Droed Cymru, a ddarlledwyd hefyd ar deledu.

Ymysg ei wobrau a’i lwyddiannau cystadleuol, mae Huw wedi derbyn Gwobr Opera Janet Price 2018, Gwobr Goffa Aneurin Davies, Gwobr y Musicians Company 2018, Gwobr Dehongli E. A. Reman, Gwobr Goffa Canu Lieder Eileen Price ac ysgoloriaeth CBCDC y Fonesig Shirley Bassey 2017. Mae ei wobrau eraill yn cynnwys y wobr gyntaf ar yr Unawd Tenor dan 25 yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2016, lle’r oedd hefyd yn gyd-dderbynnydd o Ysgoloriaeth Goffa Eirwen Griffiths Jones - ysgoloriaeth a ddyfernir i’r unawdydd mwyaf addawol rhwng 19 a 25 mlwydd oed. Yn 2012, enillodd Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel.


Rydym yn diweddaru'n bywgraffiadau yn gyson, felly cysylltwch â ni am y fersiwn ddiweddaraf, os gwelwch yn dda. 

Berlioz L'enfance du ChristCenturion
Handel Messiah HWV 56
J.S. Bach St John PassionEvangelist
Mendelssohn Elijah Op. 70
Rossini Petite Messe Solenelle
Stainer Crucifixion
Berlioz
L'enfance du Christ
Centurion
Handel
Messiah HWV 56
J.S. Bach
St John Passion
Evangelist
Mendelssohn
Elijah Op. 70
Rossini
Petite Messe Solenelle
Stainer
Crucifixion
Britten Albert HerringTitle Role
Cavalli EgistoTitle Role
Dallapiccola The PrisonerFirst Priest
Donizetti Don PasqualeErnesto
Flotow MarthaLionel (scenes)
Handel Acis and GalateaAcis (scenes)
Heggie Dead Man Walking Father Grenville (cover)
Mozart The Magic FluteTamino
Mozart Cosi fan tutteFerrando (scenes)
Puccini La RondinePrunier (scenes)
Rossini La CenerentolaRamiro
Sullivan The GondoliersMarco
Britten
Albert Herring
Title Role
Cavalli
Egisto
Title Role
Dallapiccola
The Prisoner
First Priest
Donizetti
Don Pasquale
Ernesto
Flotow
Martha
Lionel (scenes)
Handel
Acis and Galatea
Acis (scenes)
Heggie
Dead Man Walking
Father Grenville (cover)
Mozart
The Magic Flute
Tamino
Mozart
Cosi fan tutte
Ferrando (scenes)
Puccini
La Rondine
Prunier (scenes)
Rossini
La Cenerentola
Ramiro
Sullivan
The Gondoliers
Marco

Opera

The Gondoliers

Marco Palmieri in The Gondoliers for the Royal Welsh College of Music and Drama, Sherman Theatre Cardiff, June 2019
Art Scene
a light charming tenor from Huw Ynyr Evans as Marco

CONCERTS/ RECITALS

Centurion in Berlioz:L’Enfance du Christ with BBC National Chorus and Orchestra of Wales / Sir Andrew Davis, Hoddinott Hall Cardiff
Seen and Heard International
Mention should also be made of Huw Ynyr and Tomos Jones, stepping forward from the ranks of the chorus to take on the two peripheral roles of the centurion and Polydorus, who were by no means out-fazed by their illustrious fellow-soloists.

The Magic Flute

Tamino in The Magic Flute for the Royal Welsh College of Music and Drama, Sherman Theatre Cardiff, July 2018
Get the Chance
Huw Ynyr has a very pleasant tenor voice. He also sings with great clarity.

The Magic Flute

Tamino in The Magic Flute for the Royal Welsh College of Music and Drama, Sherman Theatre Cardiff, July 2018
Arts Scene in Wales
Huw Evans as Tamino brought a rare appeal to what is often a dreary role and he held the evening together.

This Artist Biography was last updated on 9 October 2019. It is our policy to update biographies every six months. If this information is to be used after 9 April 2020 please contact us and we shall be delighted to supply you with the latest version by return.