Bywgraffiad Artist

Galeri Delweddau

'Llanrwst', Gareth Glyn

'Oliver Cromwell', Benjamin Britten

'Then Shall The Righteous Shine Forth' (Elijah), Mendelssohn

'Vainement ma bien-aimée', Edouard Lalo

Huw Ynyr

Tenor

Argraffu

Rheolwr Artist: Rhian Williams rhian.williams@harlequin-agency.co.uk


Brodor o Ddolgellau yw’r tenor Huw Ynyr ac mae’n cyfuno personoliaeth lwyfan ddengar gyda naturioldeb cerddorol. Mae’n astudio ar gwrs M.A Perfformio Opera yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Caerdydd ar hyn o bryd, yn dilyn gradd Meistr Cerddoriaeth o Goleg Prifysgol Cymru, Bangor.

Yn 2012, enillodd Huw Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel ac ers hynny, mae e wedi rhannu llwyfan cyngerdd â Syr Bryn.

Graddiodd y tenor Cymreig, Huw Ynyr gyda rhagoriaeth o’r cwrs M.MUS. Perfformio ym Mhrifysgol Cymru, Bangor, yn 2015 ac mae’n parhau â’i astudiaethau lleisiol ar y cwrs M.A. Perfformio Opera yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Caerdydd, dan hyfforddiant Adrian Thompson.

Tra ym Mhrifysgol Bangor, gwnaeth Huw ei début operatig yn eu cynhyrchiad o Egisto gan Cavalli, yn y Rôl Deitl.

Mae ei ymrwymiadau diweddar yn CBCDC yn cynnwys Tamino yn The Magic Flute a Ramiro yn La Cenerentola.

Mewn golygfeydd opera yn CBCDC, mae Huw wedi perfformio rhannau Ferrando yn Cosi fan tutte, Lionel yn Martha, Prunier yn La Rondine ac Acis yn Acis and Galatea. 

Y tymor hwn, mae Huw yn ymuno â Opra Cymru fel Ernesto yn Don Pasquale.

Yn ddiweddar perfformiodd mewn cyngerdd i ddathlu penblwydd y telynor Osian Ellis yn 90 oed, gyda Syr Bryn Terfel, yn Pontio, Bangor. Darlledwyd rhaglen o uchafbwyntiau’r gyngerdd ar BBC Radio Cymru.

Ymysg uchafbwyntiau ei waith cyngerdd mae perfformio gyda Syr Bryn Terfel a’r cyn-delynorion Brenhinol, Hannah Stone a Rhianwen Pugh a Chyngerdd Gala gyda CBCDC a arweiniwyd gan Carlo Rizzi. Mae Huw yn unawdydd oratorio poblogaidd ac mae ei repertoire cyngerdd yn cynnwys Messiah Handel, Croeshoeliad Stainer ac Elijah Mendelssohn.

Ar deledu, mae Huw wedi ymddangos ar ‘Noson Lawen’ i S4C ac wedi recordio ar gyfer BBC Radio Cymru.

Yn ddiweddar, enillodd Huw Wobr Opera Janet Price 2018; Gwobr Goffa Aneurin Davies; Gwobr Dehongli E A Reman; Gwobr Goffa Canu Lieder Eileen Price ac yn 2017, cyflwynwyd ysgoloriaeth CBCDC y Fonesig Shirley Bassey iddo. Ymysg ei wobrau eraill mae’r wobr gyntaf ar yr Unawd Tenor dan 25 yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2016, lle roedd hefyd yn gyd-dderbynnydd o Ysgoloriaeth Goffa Eirwen Griffiths Jones - ysgoloriaeth a ddyfernir i’r unawdydd mwyaf addawol rhwng 19 a 25 mlwydd oed. Yn 2012, enillodd Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel.


Rydym yn diweddaru'n bywgraffiadau yn gyson, felly cysylltwch â ni am y fersiwn ddiweddaraf, os gwelwch yn dda. 

DyddiadGwybodaeth
24/11/2018

Cyngerdd Blynyddol
Côr Meibion Bro Aled
Neuadd Ysgol Bro Aled, Llansannan, Cymru. 19:30

Handel Messiah HWV 56
Mendelssohn Elijah Op. 70
Stainer Crucifixion
Handel
Messiah HWV 56
Mendelssohn
Elijah Op. 70
Stainer
Crucifixion
Cavalli EgistoTitle Role
Donizetti Don PasqualeErnesto
Flotow MarthaLionel (scenes)
Handel Acis and GalateaAcis (scenes)
Mozart The Magic FluteTamino
Mozart Cosi fan tutteFerrando (scenes)
Puccini La RondinePrunier (scenes)
Rossini La CenerentolaRamiro
Cavalli
Egisto
Title Role
Donizetti
Don Pasquale
Ernesto
Flotow
Martha
Lionel (scenes)
Handel
Acis and Galatea
Acis (scenes)
Mozart
The Magic Flute
Tamino
Mozart
Cosi fan tutte
Ferrando (scenes)
Puccini
La Rondine
Prunier (scenes)
Rossini
La Cenerentola
Ramiro

Opera

The Magic Flute

Tamino in The Magic Flute for the Royal Welsh College of Music and Drama, Sherman Theatre Cardiff, July 2018
Get the Chance
Huw Ynyr has a very pleasant tenor voice. He also sings with great clarity.
Tamino in The Magic Flute for the Royal Welsh College of Music and Drama, Sherman Theatre Cardiff, July 2018
Arts Scene in Wales
Huw Evans as Tamino brought a rare appeal to what is often a dreary role and he held the evening together.

This Artist Biography was last updated on 13 September 2018. It is our policy to update biographies every six months. If this information is to be used after 13 March 2019 please contact us and we shall be delighted to supply you with the latest version by return.