Bywgraffiad Artist

Galeri Delweddau

'Llanrwst', Gareth Glyn

'Oliver Cromwell', Benjamin Britten

'Then Shall The Righteous Shine Forth' (Elijah), Mendelssohn

'Vainement ma bien-aimée', Edouard Lalo

Huw Ynyr

Tenor

Argraffu

Rheolwr Artist: Rhian Williams rhian.williams@harlequin-agency.co.uk

Is-Reolwr Artist: Carys Davies carys.davies@harlequin-agency.co.uk


Brodor o Ddolgellau yw’r tenor Huw Ynyr ac mae’n cyfuno personoliaeth lwyfan ddengar gyda naturioldeb cerddorol. Mae’n astudio ar gwrs MA Perfformio Opera yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Caerdydd ar hyn o bryd, yn dilyn gradd Meistr Cerddoriaeth o Goleg Prifysgol Cymru, Bangor.

Yn 2012, enillodd Huw Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel ac ers hynny, mae e wedi rhannu llwyfan cyngerdd â Syr Bryn.

Graddiodd y tenor Cymreig, Huw Ynyr gyda rhagoriaeth o’r cwrs M.MUS. Perfformio ym Mhrifysgol Cymru, Bangor, yn 2015 ac mae’n parhau â’i astudiaethau lleisiol ar y cwrs M.A. Perfformio Opera yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yng Nghaerdydd dan hyfforddiant Adrian Thompson.

Yn 2016 enillodd y wobr gyntaf ar yr Unawd Tenor dan 25 yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru. Fe’i dewiswyd wedyn i gystadlu am Wobr Goffa Osborne Roberts – Y Rhuban Glas ac roedd yn gyd-dderbynnydd Ysgoloriaeth Goffa Eirwen Griffiths Jones - ysgoloriaeth a ddyfernir i’r unawdydd mwyaf addawol rhwng 19 a 25 mlwydd oed. Yn 2012, enillodd Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel.

Mae eisoes wedi perfformio mewn cyngerdd gyda Syr Bryn Terfel, y cyn-delynorion Brenhinol, Hannah Stone a Rhianwen Pugh ac mae’n unawdydd poblogaidd mewn cyngherddau ac oratorio gyda chymdeithasau corawl ar draws y wlad. Mae ei repertoire cyngerdd yn cynnwys Messiah Handel, Croeshoeliad Stainer ac Elijah Mendelssohn.

Mae ei ddarllediadau teledu yn cynnwys perfformiadau ar ‘Noson Lawen’ i S4C ac mae Huw wedi recordio ar gyfer BBC Radio Cymru.

Tra ym Mhrifysgol Bangor, roedd Huw yn aelod o Gôr Siambr y Brifysgol a pherfformiodd y Brif Ran yn eu cynhyrchiad o Egisto Cavalli. 


Rydym yn diweddaru'n bywgraffiadau yn gyson, felly cysylltwch â ni am y fersiwn ddiweddaraf, os gwelwch yn dda. 

DyddiadGwybodaeth
03/03/2018

Cyngerdd Gŵyl Dewi
Côr Meibion Trelawnyd
Capel Bethesda, Yr Wyddgrug, Cymru. 19:30.

Handel Messiah HWV 56
Mendelssohn Elijah Op. 70
Stainer Crucifixion
Handel
Messiah HWV 56
Mendelssohn
Elijah Op. 70
Stainer
Crucifixion
Cavalli EgistoTitle Role
Cavalli
Egisto
Title Role

This Artist Biography was last updated on 6 November 2017. It is our policy to update biographies every six months. If this information is to be used after 6 May 2018 please contact us and we shall be delighted to supply you with the latest version by return.